best site maker


ПРИМО

Архитектура, дизайн, концепции и решения

...нека бъдем готови да приемем, не това което ни се иска, а това което трябва и
накрая ще постигнем това, което е най добро за нас.


АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПРИМО е фирма изградена въз основата на предпоставки, че иновативните архитектурни решения са резултат от съвместните усилия на архитект, инвеститор и изпълнител.
Желанието на Инвеститора пречупено през призмата на професионалния поглед на Архитекта и реализирано от Строителя.
Всеки проект започва с анализ на възможностите и ограниченията, а след това се създава стратегия която ще е водеща за творческия процес.
Аз вярвам, че крайния резултат от процеса на проектиране трябва да бъде проект, който наистина отразява специфичните нужди и желания на клиента, чувствителен е към средата и е технически издържан.

Инвестиционни проекти

Архитектурни проекти на всички видове сгради.

Интериор

Вътрешно оформление на пространството.

Консултации

Само в сферата на архитектурата ;)

арх. ЕФРЕМОВ е завършил УАСГ 2003 година със специалност архитектура. Дипломира се в катедра жилищни сгради с отличие. Член на КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ в България. Регистрационен N 01565 от 2004 г. Притежава пълна проектантска правоспособност. Собственик и основател на АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПРИМО

Контакти

Не се притеснявайте да позвъните и да се свържете за оферта или консултация

На ваше разположение от 9:00 до 18:00 Пн-Пк

Phone: +359876833200
Email: efremov_ivan@asprimo.com